Софтуер


  • Счетоводна къща "Никол Консулт" ЕООД предлага готов софтуер и разнообразни софтуерни услуги на своите клиенти.

    Софтуерът, който предлагаме покрива широк спектър от софтуерни заглавия.

Ето накратко някои от тях:

  •  Интегрираната информационна система за управление на стопанската дейност „MDOCS” е разработена през 1998 г и се развива непрекъснато и до сега, за да отговори на променящите се изисквания на националното законодателство, клиентите, а също така и да се адаптира към появяващите се непрекъснато нови софтуерни технологии. Системата има разнообразни модули, които обхващат почти всички дейности на една малка до средна фирма;

Софтуерните услуги, които предлагаме са следните:

  •  Консултации в сферата на информационните технологии;
  •  Изграждане и поддръжка на фирмена мрежа;
  •  Инсталация на софтуер и отстраняване на софтуерни проблеми;
  •  Изграждане на стратегия за защита на информацията;
  •  Разработка на интернет сайт по поръчка;
  •  Разработка на софтуер по поръчка или доработка на някои от предлаганите от нас софтуерни продукти по изисквания на клиента;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.