•  ДДС Регистрации;
  •  Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация, НОИ и НЗОК;
  •  Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки във формат на Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път;
  •  Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
  •  Данъчна защита;
  •  Междинни Финансови отчети;
  •  Вътрешен одит;
  •  Регистрации на фирми;
  •  Организация на счетоводния отдел в дружеството на клиента;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.