•  Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
  •  Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ДДС и данни на магнитен/оптичен носител или чрез интернет;
  •  Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
  •  Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други;
  •  Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НОИ;
  •  Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки;
  •  Контрол и мониторинг на паричните потоци;
  •  Контрол и мониторинг на финансовите и банкови транзакции;
  •  Амортизационен план;
  •  Поддръжка на регистъра на активите;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.