•  Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и друга информация в Данъчната администрация;
  •  Провеждане на необходимите проверки с органи на Данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни;
  •  Представителство и защита на фирмата пред Данъчната Служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.