•  Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети;
  •  Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
  •  Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
  •  Проверка и заверяване на Годишни Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.