Регистрация на фирми


  • Ние Ви предлагаме професионални услуги във връзка с регистрацията на Вашата фирма, независимо от това дали тя ще бъде ЕТ, ООД, ЕООД или друг вид. Ще получите също така консултация и информация за всички отделни детайли, свързани с необходимите документи за регистрацията, както и тяхното входиране.

За регистрация на фирма е необходимо:

  •  Да изберете името на фирмата, за да се провери дали е свободно;
  •  Да прецените коя ще бъде основната дейност;
  •  Да помислите на кой адрес ще се регистрира;
  •  Да се вземе решение за избор на управител/и;
  •  Да се подготвят документите и да се внесе необходимия капитал;
  •  Да се подадат документите в Агенцията по вписванията към Търговския регистър.

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.