•  Изготвяне и администриране на трудов регистър с трудови досиета на всички служители;
  •  Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа;
  •  Деклариране пред НАП;
  •  Изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове;
  •  Мониторинг на целия процес по администрация на заплатите;
  •  Изготвяне на платежни нареждания за осигуровки;
  •  Администриране на отпуски и болнични листи;
  •  Представителство при проверки от Инспекцията по труда;
  •  Изготвяне на документи за пенсиониране;

УЕБ поща
@
*

Забележка: В поле Потребител въведете имейл.