Publication of Annual Financial Reports

Accounting house Nikol Consult предоставя на всички заинтересовани дружества възможност бързо, удобно и евтино да изпълнят задълженията си, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, за публикуване на Годишния финансов отчет.

Интернет страницата Published Annual Financial Reports е специализиран сайт за публикуване на Годишни финансови отчети в интернет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (чл. 40, ал. 1,т.3 и ал. 5).

В посочената страница има списък на фирмите, публикували отчетите си, подредени по азбучен ред. Името на фирмата е линк, който води до страница с подробна информация за фирмата и нейните отчети.

Всички отчети се публикуват във вида, в който са предоставени от дружеството като сканирано копие на оригиналите в PDF формат с възможност за печат на принтер във формат А4.

Публикуваните отчети са достъпни в интернет 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и до тях е осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за счетоводството.

Accounting house Nikol Consult не носи отговорност за съдържанието и верността на представените от дружествата документи.

Публикувана информация за фирмата:

  • име, седалище, ЕИК, ИН по ЗДДС, име на управител, име на главния счетоводител, име на одитора (ако има такъв), телефон;
  • кратко представяне на дейността.
Годишен финансов отчет:
  • дата на публикацията;
  • Баланс;
  • Отчет за приходите и разходите;
  • Отчет за паричния поток;
  • Отчет за собствения капитал;
  • Одиторски доклад (ако има такъв);
  • Други

Цени и срокове за публикация

ОписаниеЕд. ЦенаДДС 20%Общо
Публикация на годишен финансов отчет за 1 (една) фирма30.00 лева6.00 лева36.00 лева

Годишните финансови отчети се публикуват до 2 работни дни след получаването им в офиса на Accounting house Nikol Consult.

За повече информация се обадете на посочените телефони в страницата Contacts.

WEB mail
@
*

Remark: Enter valid email in field "user"